Regulamin przetargów

 

 

Zasady zbywania składników aktywów trwałych

 

 

 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy lamp górniczych, pochłaniaczy górniczych oraz aparatów ucieczkowych.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf.