Regulamin przetargów

 

 

Zasady zbywania składników aktywów trwałych

 

 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Wykaz materiałów eksploatacyjnych do pobrania: TUTAJ