Regulamin przetargów

 

 

Zasady zbywania składników aktywów trwałych

 

 

 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę opakowań foliowych do pakowania soli kamiennej.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf: