Regulamin przetargów

 


 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na zakup kabla uziomowego YKGYFoyn 1x240.

Aby odczytać SIWZ nalezy otworzyć poniższy plik pdf: