Regulamin przetargów

 

 

Zasady zbywania składników aktywów trwałych

 

 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej, dostarczenie i wymianę przekształtników tyrystorowych w układach wzbudzenia dwóch silników wentylatorów głównego przewietrzania Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A.

Aby odczytać SIWZ oraz wzór umowy nalezy otworzyć poniższy plik pdf.