Regulamin przetargów

 

 

Zasady zbywania składników aktywów trwałych

 

 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. głasza przetarg nieograniczony na remont kapitalny skrzyń przekładniowych od lokomotywy dołowej LD 21/2.

Aby odczytać SIWZ oraz wzór umowy należy otworzyć poniższy plik pdf: