Regulamin przetargów

 

 

Zasady zbywania składników aktywów trwałych

 

 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu oraz rozdzielni P-1/0 0,4kV.

Aby odczytać SIWZ oraz wzór umowy należy otworzyć poniższy plik pdf.