Regulamin przetargów

 

 

Zasady zbywania składników aktywów trwałych

 

 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji suwnicy zabudowanej w komorze warsztatowej na poz. 600.

Aby odczytać SIWZ oraz wzór umowy należy otworzyć poniższy plik pdf.