Regulamin przetargów

 

 

Zasady zbywania składników aktywów trwałych

 

 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej wymiany poszycia dachu i ścian z PCW obiektu magazynu soli konfekcjonowanej.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf: