Regulamin przetargów

 


Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego dla potrzeb budowy budnyku obsługi ruchu turystycznego wraz ze sklepem firmowym.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf: