Regulamin przetargów

 


 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na remont budynków rozdzielni GPZ 110 kVi 6 kV.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf: