Regulamin przetargów

 


 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na budowę wewnątrzzakładowej zewnetrznej sieci hydrantowej wraz z budynkiem pompowni i jej wyposażeniem.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf.