Regulamin przetargów

 


Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu i pomiarów transformatora 110/6kV nr 2,

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf.