Regulamin przetargów

 

 

Zasady zbywania składników aktywów trwałych

 

 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wentylatorów wyciągowych od kotłów WR-10 nr 4 i 5

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf: