Regulamin przetargów

 

 

Zasady zbywania składników aktywów trwałych

 

 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie badania stanu technicznego obudowy szybowej szybu "Chrobry"  oraz szybika "Północnego" i "Południowego" wraz z pomiarem geometrii obudowy szybu "Chrobry" i szybika "Południowego".

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf: