Regulamin przetargów

 


 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pojazdów do transportu ludzi i materiałów wybuchowych oraz pojazdu do transportu ludzi i materiałów.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf: