Regulamin przetargów

 

 

Zasady zbywania składników aktywów trwałych

 

 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu obiektu workowni soli nr 2.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf.