Regulamin przetargów

 


 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu obiektu workowni soli nr 2.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf.