Regulamin przetargów

 


Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na

rozbudowę budynku wycieczkowego.

 

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf.