Regulamin przetargów

 


 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę części warsztatowej budynku laboratorium.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf: