Regulamin przetargów

 


 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu hali paletyzacji soli workowanej.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf: