Regulamin przetargów

 


Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu obiektu workowni soli nr 2.

Aby odczytać SIWZ nalezy otworzyć poniższy plik pdf.