Regulamin przetargów

 


 

Aktualizacja z dnia 07 maja 2019r:

Zmieniono zapisy odnośnie terminu składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 maja 2019r do godz. 12.00

Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 20 maja 2019r. o godz. 12.15 

 

Zarząd Kopalni Soli "Kłodawa" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie czyszczenia i konserwacji zbiorników retencyjnych.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf: