Regulamin przetargów

 


 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu przewoźnej stacji transformatorowej ITp-400.

Aby odczytać SIWZ nalezy otworzyć poniższy plik pdf: