Regulamin przetargów

 


 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kapitalnego studni głębinowych nr 3 i K-8bis.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf: