Regulamin przetargów

 


 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego remontu budynku nadszybia szybu "Michał"

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf: