Regulamin przetargów

 


 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na budowę estakady transportowej soli z magazynu nr 2 do magazynu soli odsiewkowej.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf: