Regulamin przetargów

 


 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu rewersyjnych kanałów wentylacyjnych nr 1 i nr 2 wentylatorów WPK 3,9 w Kopalni Soli "Kłodawa" S.A.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf: