Regulamin przetargów

 


 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i zabudowę 2 szt. przenośników taśmowych w budynku nadszybia.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf.