Regulamin przetargów

 


Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę wozu odstawczego.

 

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf:

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia