Regulamin przetargów

 


 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu i pomiarów transformatora 110/6 kV.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf.