Regulamin przetargów

 


 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 2 sztuk górniczych wentylatorów dwusilnikowych z tłumikami, 2 sztuk wentylatorów jednosilnikowych dwubiegunowych z tłumikami w obudowie przeciwwybuchowej oraz 2 sztuk strumienic wentylacyjnych."

Aby odczytać SIWZ (wersja zaktualizowana w dniu 23.11.2018r.) należy otworzyć poniższy plik pdf: