Regulamin przetargów

 


 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę przenośnika taśmowego + urządzenia załadowcze + dokumentacja + wykonanie (transport urobku z poz. 770,780 pole 2) ETAP I - transport z poz. 770 m.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf: