Regulamin przetargów

 


Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę

KABLA  ELEKTROENERGETYCZNEGO  GÓRNICZEGO.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia