Kłodawska Sól Kamienna Przemysłowa ma bardzo szerokie zastosowanie w branży chemicznej.
Zastosowanie Kłodawskiej Soli Kamiennej Luzem:
- garbarstwo;
- ciepłownictwo (proces zmiekczania wody)
- przemysle chemiczny (jako podstawowy surowiec do otrzymywania związków sodu oraz do fabrykacji chloru
i jego zwiazków, a zwłaszcza żuzywanego w duzych ilosciach kwasu solnego)
i wielu innych
Opakowanie: big-bagi 1000kg;
Opakowaniem transportowym jest paleta;

Do pobrania: KARTA PRODUKTU

Sól Przemysłowa w big-bagach

Sól przemysłowa