Kłodawska Sól Kamienna Przemysłowa ma bardzo szerokie zastosowanie w branży chemicznej.
Zastosowanie Kłodawskiej Soli Kamiennej Luzem:
- garbarstwo;
- ciepłownictwo (proces zmiekczania wody)
- przemysle chemiczny (jako podstawowy surowiec do otrzymywania związków sodu oraz do fabrykacji chloru
i jego zwiazków, a zwłaszcza żuzywanego w duzych ilosciach kwasu solnego)
i wielu innych

Opakowanie: luzem,

Do pobrania: KARTA PRODUKTU

Sól Przemysłowa luzem

Sól przemysłowa