Kłodawska Lizawka Solna Dla Koni MULTI LISAL K - lizawki solne otrzymywane są ze zmielonej soli kamiennej na drodze prasowania z mieszanką minerałową zawierającą mikroelementy - magnez, mangan, cynk, kobalt, jod i selen miedź , lepiszcze.
Nie zawiera alergenów oraz środków spożywczych GMO (genetycznie modyfikowanych/)

Przeznaczenie konsumenckie:
Lizawki mineralizowane mają zastosowanie jako mieszanka mineralna przeznaczona dla zwierząt jednożołądkowych. Sól dla rolnictwa to przede wszystkim lizawki solne dla zwierzat. Stanowią one źródło łatwo przyswajalnego sodu i chloru.
Kłodawskie lizawki solne wzbogacone są o różne kompozycje mikroelementów. Ich stosowanie zaleca się ze względu na pogarszającą się w naszym kraju zasobność gleb w mikroelementy.
Wyniki badań nad przyswajalnością mikroelementów z pasz wskazują, że jest ona niższa niż dotychczas sądzono, wynosi bowiem 50%.
Należy więc uzupełniać deficyt mikroelementów przez skarmianie zwierząt lizawkami.

       Przeznaczona dla źrebiąt powyżej 2 m-cy i koni w tym koni poddawanych intensywnemu wysiłkowi fizycznemu.

       Skład chemiczny:
       NaCl - 92% min H2O - 1% max
       Części nierozpuszczalne w wodzie – 4%max
       Zanieczyszczenia obce - 0,005% max
       Zawartość magnezu – 18 g/kg
       Zawartość kobaltu – 30 mg/kg
       Zawartość cynku - 1300 mg/kg
       Zawartość manganu -1400 mg/kg
       Zawartość jodu - 60mg/kg
       Zawartość selenu - 25mg/kg
       Zawartość miedzi – 150 mg/kg
       Lepiszcze

Opakowanie jednostkowe: kostka 10kg
Opakowanie transportowe: paleta 600 lub 1200kg

Do pobrania:
KARTA PRODUKTU

 

Lizawka Solna dla Koni - Multi Lisal K

kostka 10 kg

PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE


Sól dla rolnictwa to przede wszystkim lizawki solne dla zwierząt. Stanowią one źródło łatwo przyswajalnego sodu i chloru.

Kłodawskie lizawki solne wzbogacone są o różne kompozycje mikroelementów. Ich stosowanie zaleca się ze względu na pogarszające się w naszym kraju zasobność gleb w mikroelementy.

Wyniki badań nad przyswajalnością mikroelementów z pasz przez przeżuwaczy wskazują, że jest ona niższa niż dotychczas sądzono, wynosi bowiem 50%. Należy więc uzupełniać deficyt mikroelementów przez skarmianie zwierząt lizawkami solnymi.

Zakres stosowania i dawki

Przed podaniem należy usunąć etykietę umieszczona na lizawce. Kłodawskie lizawki solne należy skarmić na zasadzie dowolnego pobierania przez zwierzęta, poprzez ich ustawienie w miejscach dostępnych dla zwierząt. Lizawki solne pobierane są przez zwierzęta sposobem zlizywania powierzchni i krawędzi brykietów. W czasie skarmiania należy zapewnić dostęp zwierząt do wody. Skarmianie lizawkami odbywać się powinno w ciągu całego roku, co jest szczególnie ważne dla zwierząt, które w okresie lata przebywają na pastwiskach i nie otrzymują żadnych pasz treściwych lub w ograniczonych ilościach. Powoduje to zubożenie diety w składniki mineralne, które uzupełnić mogą zawartymi w lizawkach solnych minerałami. Również w okresie zimy przy skarmianiu okopowych oraz różnych produktów ubocznych przemysłu rolnego dodatki mineralne są bezwzględnie wskazane.

Dlaczego lizawki?

Lizawki stanowią dla zwierząt źródło łatwo przyswajalnego sodu i chloru. Zwierzęta, ze względu na wysoką zawartość potasu w paszach objętościowych i ziarnie zbóż, przy niskiej zawartości sodu, posiadają deficyt pokarmowy sodu i chloru. Na deficyt ten narażone są głównie zwierzęta w okresie intensywnego wzrostu. Oba jony niezbędne są dla utrzymania równowagi jonowej płynów ustrojowych zwierząt. Produkowane przez Kopalnię Soli "Kłodawa" lizawki solne mineralizowane obok sodu i chloru zawierają kompozycję mikroelementów. Lizawki te są dedykowane zwierzętom o dużej wydajności lub poddawanym dużemu wysiłkowi fizycznemu. Intensywna produkcja zwierzęca powoduje wzrost zapotrzebowania organizmu zwierząt w składniki mineralne, których dostęp nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić w paszach w odpowiednich ilościach. Zastosowanie lizawek solnych umożliwia zwierzęciu intuicyjnie ich pobieranie w zależności od potrzeb, w odpowiednich ilościach z zawartości lizawki. Jednocześnie skarmianie mieszankami mineralnymi lub mineralno-witaminowymi nie stanowi przeciwwskazania dla skarmiania lizawkami solnymi produkowanymi przez Kopalnię Soli "Kłodawa".