Sól dla hodowców koni  - kłodawskie lizawki solne - LIZAK KOŃSKI. Stanowią one źródło łatwo przyswajalnego sodu i chloru.
Kłodawskie LIZAKI KOŃSKIE  zawierają naturalne kompozycje mikroelementów. Ich stosowanie zaleca się ze wzgledu na pogarszające się w naszym kraju zasobność gleb w mikroelementy.
Wyniki badań nad przyswajalnością mikroelementów przez zwierzęta wskazują, że jest ona niższa niż dotychczas sadzono, wynosi bowiem 50%.
Należy więc uzupełniać deficyt mikroelementów przez skarmianie zwierząt lizawkami.

Kłodawski LIZAK KOŃSKI
- pochodzi z nieprzetworzonej soli kamiennej
- zawiera szereg drogocennych minerałów
- jest wolny od zanieczyszczeń cywilizacyjnych
- bez dodatków chemicznych
- chętnie jest pobierany przez konie
- łatwy do przenoszenia i zawieszania
- jako kruch solny spełnia wymogi produktu "EKO"

 

 

      Opakowanie jednostkowe: naturalny kruch solny o wadze 2,5 - 3,0 kg (różnica wagi wynika z różnych kształtów lizaka oraz ręcznego sposobu obróbki soli)
      Opakowanie zbiorcze: karton - 4 sztuki w opakowaniu
        Opakowanie transportowe: paleta 176 sztuk (44 kartony x 4 sztuki)

Lizawka Solna LIZAK KOŃSKI

bryłka 2,5 - 3,0 kg


 

Sól dla rolnictwa to przede wszystkim lizawki solne dla zwierząt. Stanowią one źródło łatwo przyswajalnego sodu i chloru.

Kłodawskie lizawki solne wzbogacone są o różne kompozycje mikroelementów. Ich stosowanie zaleca się ze względu na pogarszające się w naszym kraju zasobność gleb w mikroelementy.

Wyniki badań nad przyswajalnością mikroelementów z pasz przez przeżuwaczy wskazują, że jest ona niższa niż dotychczas sądzono, wynosi bowiem 50%. Należy więc uzupełniać deficyt mikroelementów przez skarmianie zwierząt lizawkami solnymi.

Zakres stosowania i dawki

Przed podaniem należy usunąć etykietę umieszczona na lizawce. Kłodawskie lizawki solne należy skarmić na zasadzie dowolnego pobierania przez zwierzęta, poprzez ich ustawienie w miejscach dostępnych dla zwierząt. Lizawki solne pobierane są przez zwierzęta sposobem zlizywania powierzchni i krawędzi brykietów. W czasie skarmiania należy zapewnić dostęp zwierząt do wody. Skarmianie lizawkami odbywać się powinno w ciągu całego roku, co jest szczególnie ważne dla zwierząt, które w okresie lata przebywają na pastwiskach i nie otrzymują żadnych pasz treściwych lub w ograniczonych ilościach. Powoduje to zubożenie diety w składniki mineralne, które uzupełnić mogą zawartymi w lizawkach solnych minerałami. Również w okresie zimy przy skarmianiu okopowych oraz różnych produktów ubocznych przemysłu rolnego dodatki mineralne są bezwzględnie wskazane.

Dlaczego lizawki?

Lizawki stanowią dla zwierząt źródło łatwo przyswajalnego sodu i chloru. Zwierzęta, ze względu na wysoką zawartość potasu w paszach objętościowych i ziarnie zbóż, przy niskiej zawartości sodu, posiadają deficyt pokarmowy sodu i chloru. Na deficyt ten narażone są głównie zwierzęta w okresie intensywnego wzrostu. Oba jony niezbędne są dla utrzymania równowagi jonowej płynów ustrojowych zwierząt. Produkowane przez Kopalnię Soli "Kłodawa" lizawki solne mineralizowane obok sodu i chloru zawierają kompozycję mikroelementów. Lizawki te są dedykowane zwierzętom o dużej wydajności lub poddawanym dużemu wysiłkowi fizycznemu. Intensywna produkcja zwierzęca powoduje wzrost zapotrzebowania organizmu zwierząt w składniki mineralne, których dostęp nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić w paszach w odpowiednich ilościach. Zastosowanie lizawek solnych umożliwia zwierzęciu intuicyjnie ich pobieranie w zależności od potrzeb, w odpowiednich ilościach z zawartości lizawki. Jednocześnie skarmianie mieszankami mineralnymi lub mineralno-witaminowymi nie stanowi przeciwwskazania dla skarmiania lizawkami solnymi produkowanymi przez Kopalnię Soli "Kłodawa".