Kłodawskie Lizawki Solne HUMAC LISAL - sól kłodawska wzbogacona naturalnymi kwasami humusowymi. Lizawki te są cennymi źródłami sodu i chloru, szczególnie dla bydła, koni, owiec, kóz i zwierzyny łownej.

Skutecznie zapobiegają występowaniu wielu chorób i wpływają na zwiększenie wydajności mleka. Naturalne kwasy huminowe są substancją o wysokiej aktywności biologicznej. Działają prewencyjnie chorniąc zwierzęta przed zaburzeniami metabolicznymi (zwłaszcza biegunką), zmniejszają wystepowanie stanów zapalnych oraz wspomagają układ odpornościowy.

Wiążą toksyny drobnoustrojowe, toksyny, grzybów oraz inne toksyczne substancje (amoniak, PCB, dioksyny, metale ciężkie, itp.), które następnie są wydalane z organizmu zwierzęcia. Stabilizują pH w przewodzie pokarmowym, pozytywnie wpływają na aktywność i skład mikroflory jelitowej, stymulują powstawanie i aktywność enzymów jelitowych i trzustkowych.

Zwierzęta powinny mieć stały dostęp do lizawek podobnie jak do wody, niezależnie od pory roku. 

Przeznaczenie: 
- konie,
- bydło: cielęta starsze niż 2 miesiące, jałówki i byki hodowlane, krowy, bydło mięsne, jagnięta i koźlęta, cielęta hodowlane i tuczone, kozy i wce przeznaczone do hodowli,
- zwierzyna leśna: w wolnym wybiegu i hodowli oraz ogrodach zoologicznych.

Sposób podawania i dawkowania: zwierzęta pobierają minerały poprzez zlizywanie

Skład chemiczny:
Chlorek sodu (NaCl) - 374 g/kg
Wapń (Ca) - 5 g/kg
Magnez (Mg) - 0,2 g/kg
Naturalne kwasy huminowe - 6,5 g/kg 

Masa netto: 10 +/- 0,5 kg

Opakowanie: lizawki mają kształt prostopadłościanów, pakowane są na paletach po 60 i 120 sztuk

 

Do pobrania:

KARTA PRODUKTU

 

 

Sól dla rolnictwa to przede wszystkim lizawki solne dla zwierząt. Stanowią one źródło łatwo przyswajalnego sodu i chloru.

Kłodawskie lizawki solne wzbogacone są o różne kompozycje mikroelementów. Ich stosowanie zaleca się ze względu na pogarszające się w naszym kraju zasobność gleb w mikroelementy.

Wyniki badań nad przyswajalnością mikroelementów z pasz przez przeżuwaczy wskazują, że jest ona niższa niż dotychczas sądzono, wynosi bowiem 50%. Należy więc uzupełniać deficyt mikroelementów przez skarmianie zwierząt lizawkami solnymi.

Zakres stosowania i dawki

Przed podaniem należy usunąć etykietę umieszczona na lizawce. Kłodawskie lizawki solne należy skarmić na zasadzie dowolnego pobierania przez zwierzęta, poprzez ich ustawienie w miejscach dostępnych dla zwierząt. Lizawki solne pobierane są przez zwierzęta sposobem zlizywania powierzchni i krawędzi brykietów. W czasie skarmiania należy zapewnić dostęp zwierząt do wody. Skarmianie lizawkami odbywać się powinno w ciągu całego roku, co jest szczególnie ważne dla zwierząt, które w okresie lata przebywają na pastwiskach i nie otrzymują żadnych pasz treściwych lub w ograniczonych ilościach. Powoduje to zubożenie diety w składniki mineralne, które uzupełnić mogą zawartymi w lizawkach solnych minerałami. Również w okresie zimy przy skarmianiu okopowych oraz różnych produktów ubocznych przemysłu rolnego dodatki mineralne są bezwzględnie wskazane.

Dlaczego lizawki?

Lizawki stanowią dla zwierząt źródło łatwo przyswajalnego sodu i chloru. Zwierzęta, ze względu na wysoką zawartość potasu w paszach objętościowych i ziarnie zbóż, przy niskiej zawartości sodu, posiadają deficyt pokarmowy sodu i chloru. Na deficyt ten narażone są głównie zwierzęta w okresie intensywnego wzrostu. Oba jony niezbędne są dla utrzymania równowagi jonowej płynów ustrojowych zwierząt. Produkowane przez Kopalnię Soli "Kłodawa" lizawki solne mineralizowane obok sodu i chloru zawierają kompozycję mikroelementów. Lizawki te są dedykowane zwierzętom o dużej wydajności lub poddawanym dużemu wysiłkowi fizycznemu. Intensywna produkcja zwierzęca powoduje wzrost zapotrzebowania organizmu zwierząt w składniki mineralne, których dostęp nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić w paszach w odpowiednich ilościach. Zastosowanie lizawek solnych umożliwia zwierzęciu intuicyjnie ich pobieranie w zależności od potrzeb, w odpowiednich ilościach z zawartości lizawki. Jednocześnie skarmianie mieszankami mineralnymi lub mineralno-witaminowymi nie stanowi przeciwwskazania dla skarmiania lizawkami solnymi produkowanymi przez Kopalnię Soli "Kłodawa".