Kłodawska Sól Drogowa jest jednym z najbardziej skutecznych, a zarazem najtańszym środkiem do zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym (do rozmrażania śniegu i lodu).
Przy właściwym stosowaniu nie stanowi ona zagrozenia dla środowiska.
Opis produktu:
Naturalny środek do zwlczania śliskości zimowej.
Przeznaczenie
do wytwarzania solanki
do bezpośredniego posypu
Produkt przeznaczony do przygotowania roztworu solanki w wytwornicach solanki.
W bezpośrednim posypie przeznaczony do zwalczania śliskości zimowej na chodnikach, podjazdach, placach i parkingach.
Forma pakowania:
opakowanie jednostkowe: worek foliowy 50 kg
opakowanie zbiorcze: paleta 1050kg
Przechowywanie:
Sól drogowa powinna być przechowywana w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, wzglednie na placach o utwardzonym podłożu i zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi.
Jakość:
Gwarancją jakości Kłodawskiej Soli Drogowej jest stała kontrola prowadzona przez labolatorium kopalni, pozytywna opinia Instytutu Badawczego dróg i Mostów w Warszawie, atest Państwowego Zakładu Higieny, a nade wszystko pozytywne opinie naszych klientów.

Do pobrania:

KARTA PRODUKTU
ULOTKA

SÓL DROGOWA workowana a' 50 kg


worek foliowy 50kg

Sól drogowa

Kłodawska Sól Drogowa jest jednym z najbardziej skutecznych, a także najtańszym środkiem dostępnym na rynku służącym do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym. Mowa tu o rozmrażaniu śniegu i lodu.

Przy właściwym stosowaniu nie stanowi ona żadnego zagrożenia dla środowiska.