ZARZĄDWALDEMAR MARCINIAK - Prezes Zarządu

TOMASZ KROKOS - Członek Zarządu Wybrany przez Załogę