RADA NADZORCZA


 

MATEUSZ KRZYSZTOF ROJEK - Przewodniczący

MICHAŁ JAKUBASZEK- Wiceprzewodniczący

CEZARY WINIECKI - Sekretarz

WOJCIECH PIOTR PUNCEWICZ - Członek Rady

PRZEMYSŁAW CZERWCZAK - Członek Rady