RADA NADZORCZA


JOANNA BRYX-OGRODNIK - Przewodniczący

MICHAŁ JAKUBASZEK- Wiceprzewodniczący

CEZARY WINIECKI - Sekretarz

MATEUSZ KRZYSZTOF ROJEK - Członek Rady

PRZEMYSŁAW CZERWCZAK - Członek Rady