Informacja dla osób ubiegających się o pracę w Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. w Kłodawie