Rada Nadzorcza Kopalni Soli "KŁODAWA" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kłodawie 

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU VI kadencji

Kopalni Soli "KŁODAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodawie.

Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać kandydaci, jak również szczegóły

postępowania zawarto w poniższym pliku pdf - załącznik nr 1

do Uchwały Rady Nadzorczej.