Niniejszym informujemy, że w dniu 14 grudnia 2018r. Minister Środowiska udzielił Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. koncesji na wydobywanie soli kamiennej oraz soli magnezowo-potasowej
jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Kłodawa 1".

Koncesji udzielono na 33 lata tj. od dnia 01.04.2019 do dnia 01.04.2052r.