logo mobilne logo mobilne

 

 Aktualizacja 12 marca 2020r. - Aneks nr 1 do SIWZ (patrz plik pdf poniżej):

 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania dotyczącego likwidacji pustek poeksploatacyjnych w polu nr 1 od poz. 450 m do poz. 600 m w Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. przy pomocy instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów przez ich wypełnianie - cz. 1. Opracowanie receptury mieszaniny wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych.

Aby odczytać SIWZ oraz wzór umowy należy otworzyć poniższe pliki pdf:

 

SIWZ

 

 

Wzór umowy