logo mobilne logo mobilne

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę dwóch ładowarek dołowych.

 

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf:

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia