logo mobilne

 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie zaawansowanego projektu (gotowego do realizacji) dotyczącego instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. wraz z kompleksowymi badaniami mieszaniny odpadów, 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Projekt umowy