logo mobilne

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawy żelazocyjanku potasu technicznego.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć plik pdf.