logo mobilne logo mobilne

ZARZĄD KOPALNI SOLI „KŁODAWA” S.A. W KŁODAWIE 

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

ŚLUSARZ  - MECHANIK

 

 

Wymagania : 

osoby starające się o pracę powinny posiadać:

wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne w specjalności mechanicznej
oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac kowalskich ręcznie i maszynowo

Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • List motywacyjny,
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do oferowanej pracy,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

Informacje na temat oferty można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych

nr tel. 63 2733432 .

 

Oferty dotyczące podjęcia pracy na powyższym stanowisku proszę zgłaszać do dnia 29.05.2020 r.  za pośrednictwem poczty na adres Spółki:

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

Aleja 1000 – Lecia 2

62-650 Kłodawa

 

Klauzula informacyjna do stosowania w ogłoszeniach rekrutacyjnych on-line: