logo mobilne

W dniu 4 grudnia 2017r w Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. odbyły się obchody Dnia Górnika  – BARBÓRKA 2017

Obchody 4 grudnia rozpoczęte zostały przemarszem przy akompaniamencie Górniczej Orkiestry Dętej z dawnego Osiedla Górniczego ma Mszę Świętą do Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie.

Msza Święta celebrowana przez Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Włocławskiej Wiesława Alojzego Meringa w intencji górników i ich rodzin rozpoczęła się  o godz. 9.00

Kolejny etap obchodów – modlitwa za górników, którzy tragicznie zginęli w Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. odbyła się już w podziemnych wyrobiskach kłodawskiej solnicy na poziomie 600 metrów pod powierzchnią ziemi, w Kaplicy Świętej Kingi (patronki górników solnych).

Uroczysta akademia rozpoczęła się o godz. 11.00 w komorze solnej Kłodawskiej Podziemnej Trasy Turystycznej na poziomie 600 metrów pod powierzchnią ziemi.

W akademii uczestniczyli górnicy, przedstawiciele firm współpracujących z kopalnią, najwięksi kontrahenci, przedstawiciele lokalnych samorządów szczebla powiatowego oraz gminy Kłodawa
i gmin ościennych.

Uroczystości barbórkowe uświetnił swoją obecnością Wojewoda Wielkopolski  Zbigniew Hoffmann, Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Andrzej Kensbok oraz poseł na Sejm RP Leszek Galemba.

Prezes Zarządu kopalni w swoim wystąpieniu dokonał wstępnego podsumowania roku 2017,
który był dobrym rokiem. Przedstawił również najważniejszy plan na najbliższy czas – uzyskanie koncesji na wydobycie soli na kolejne lata.

W trakcie akademii wręczono odznaczenia oraz uhonorowano wyróżniających się pracowników kopalni:

 • Minister Energii na wniosek zarządu Kopalni Soli "Kłodawa" S.A. przyznał odznaczenie „Zasłużony dla Górnictwa Rzeczpospolitej” – 6 pracownikom kopalni. Dekoracji  dokonał Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann.
 • Na wniosek zarządu spółki Minister Energii tytułem  Dyrektora Górniczego III stopnia wyróżnił 1 pracownika. Wręczenia dyplomu dokonał Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann 
 • Stara Strzecha Michał Niewiarowski wraz z Mistrzem Ceremoniału Radosławem Kujawą nadał  Honorową Szpadę Górniczą 11-tu górnikom.
 • Zarząd Kopalni przyznał odznaczenie „Zasłużony dla Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A.– 20 pracownikom spółki. Dekoracji dokonał Zarząd Kopalni Soli Kłodawa S.A..
 • Na wniosek kierowników działów, oddziałów - Prezes Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. Waldemar Marciniak nadał stopnie górnicze:
 • w ilości 4 - Inżynier Górniczy I stopnia;
 • w ilości 4 - Inżynier Górniczy III stopnia;
 • w ilości 4 - Technik Górniczy I stopnia;
 • w ilości 5 - Technik Górniczy II stopnia;
 • w ilości 2 - Technik Górniczy III stopnia;
 • w ilości 7 - Górnik I stopnia;
 • w ilości 13 - Górnik II stopnia;
 • w ilości 15 - Górnik III stopnia;

Dyplomy nadania stopni górniczych zostały wręczone uroczyście  pracownikom przez Kierowników Działów/Oddziałów.